Vzgoja dobrega bralca

Zadnji rezultati mednarodne raziskave PILRS, ki poteka vsakih pet let, so pokazali upad bralne pismenosti slovenskih četrtošolcev. Leta 2021 je Slovenija dosegla 520, kar je 23 točk manj kot leta 2016. Bralna pismenost slovenskih učencev se je torej v obdobju, ki sta ga zaznamovala epidemija in zaprtje šol, močno poslabšala. Ker pa je branje izjemnega pomena in je temeljni pogoj za razvoj otroka, mu moramo dati več pozornosti in otroke vzgajati v dobre bralce!

Branje je temeljni pogoj za otrokovo uspešnost v življenju in napredovanje v šoli, zlasti ko postanejo za pridobivanje znanja pomembni pisni viri. Slabi bralci porabijo kar do trikrat več časa za učenje in so z domačim delom za šolo precej bolj obremenjeni kot njihovi bralno uspešnejši vrstniki. Bralne težave so pogost vzrok nižjega učnega uspeha, kar se odraža na slabši učni samopodobi, lahko pa vodi tudi do osebnostnih in vedenjskih težav.

Branje je zapleten splet raznolikih miselnih procesov. Od bralca zahteva veliko pozornosti na besedo, bralec mora prepoznati vse črke, vzpostaviti asociativno povezavo. Na začetku razvoja bralnih zmožnosti se učenec uči »le« spretnosti branja in bralnih tehnik, kar imenujemo dekodiranje (učenje dešifriranja črk in pripadajočih glasov, učenec je pozoren predvsem na grafično podobo črk). V drugem in tretjem triletju osnovne šole učenec bere predvsem zato, da bi se nečesa naučil. To obdobje imenujemo branje za učenje. Višja raven razumevanja in predelava besedila učencu omogočata osvoboditev pozornosti, ki jo je prej namenjal bralni tehniki. V srednji šoli dijak z rednim branjem zmore večstranski pogled na prebrano, postane zrel bralec, ki bralno gradivo analizira sintetizira, vrednoti.

Učenje branja je proces. Osnove otroci prejmejo v šoli, vendar v tem procesu razvoja branja zavzemate pomembno vlogo vi – starši. Bralna vzgoja se začne doma. Za skupno listanje knjig in branje z otrokom ni nikoli prezgodaj. Vrsto knjige in način branja prilagodite starosti svojega otroka. Ko otrok začne samostojno brati, ga spodbujate k branju, občasno berete skupaj z njimi (v prvem triletju šolanja), mu pomagate organizirati urnik popoldanskih opravil in vanj vključite branje. Skupaj z otrokom obiščete knjižnico. Doma si uredite knjižno polico. Vprašate otroka, o čem bere; mu postavljate vprašanja o knjigi. Si dovolite, da kdaj otrok vidi vas s knjigo v rokah, saj mu tako dajete najboljši zgled.

Branje in pisanje sta pridobljeni spretnosti, ki se razvijata z vsakodnevno vadbo – s t. i. »treningom«. To se otrokom tudi tako predstavi. Lahko podate naslednji primer: Štirikrat na teden imaš trening nogometa, tam trdo delate, se učite tehnik, da boste dobri igralci in boste uspešni na tekmi. Na treningu date vse od sebe, ste povsem preznojeni, po treningu utrujeni. Ampak vaš trud se obrestuje z dobro odigrano tekmo. Tako je tudi z branjem – za uspeh se je potrebno potruditi in v dejavnosti vztrajati. Saj vemo; občasni trening še ne prinese uspeha.

Branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj. Spodbuja njegov jezikovni in intelektualni razvoj, razvoj domišljije, zmožnost empatije – vživljanja v druge, bogati čustveno življenje, širi besedni zaklad in obzorje na različnih področjih znanja.

 1. Branje spodbuja mišljenje
 2. Branje nas umiri in zmanjšuje stres
 3. Branje prinaša znanje
 4. Branje širi besedni zaklad
 5. Branje izboljšuje spomin
 6. Branje krepi sposobnost analitičnega mišljenja
 7. Branje izboljšuje osredotočenost in koncentracijo
 • Z otrokom oblikujte urnik popoldanskih aktivnosti in vanj umestite branje (pri mlajši učencih 10 min dnevno, pri starejših 20 minut).
 • Branje naj poteka vsak dan ob istem času, da trening postane rutina.
 • Spodbujajte otroka k branju, pogovarjajte se z njim o knjigah, postavljajte mu vprašanja o prebranem, pokažite mu, da vam je mar.
 • Berite z mlajšimi otroki, za poslušanje si vzamete čas.
 • Bodite dober zgled svojim otrokom.
 • S takim načinom dela bo otrok zaznal, da mislimo resno, da smo dosledni in odločni.

Viri:

,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja