Imate tudi vi doma pravega knjižnega molja? Strastnega navdušenca, ki uživa ob branju, se zatopi v »svet med platnicami«, se smeje in joče z glavnim književnim junakom, premišljuje o njegovih dejanjih še dolgo časa in vas včasih preseneti z nenavadnimi vprašanji, h katerim ga je spodbudila knjiga? Ravno takšnim vedoželjnim bralcem je namenjen otroški bralni dnevnik, s katerim bralnih doživetij še dolgo ne bo pozabil.

Bralni dnevnik je namenjen otrokom od 8. do 14. leta starosti. Glavni namen bralnega dnevnika je motiviranje otroka k poglobljenemu branju. Otrok si na začetku uporabe bralnega dnevnika postavi bralne cilje, ki jih po enem letu analizira. Naloge in vprašanja ga spodbujajo k razmišljanju o glavnem junaku, njegovih lastnostih in dejanjih. Prepoznava glavne in stranske književne osebe, dogajalni čas in prostor, obnavlja prebrano, poustvarja zgodbo. Vodi dnevni koledarček branja. Išče druga literarna dela istega avtorja, katerega slog pisanja mu je všeč, ali druga literarna dela s podobno temo. Ob vsem tem pa širi svoj besedni zaklad, razvija jezikovni in intelektualni razvoj, bogati domišljijo in širi obzorje na različnih področjih znanja.

Zakaj je bralni dnevnik koristen spremljevalec branja?

Shranjeni spomini

Mladi bralec bo v bralni dnevnik zapisal svoja bralna doživetja in nastala bo knjiga spominov, ki ga bo vodila skozi lastne zapise. Pripomoček lahko služi za lažje pripovedovanje literarnih del za domače branje ali bralno značko. Otrok si bo zapisal najlepše prebrane misli oz. citate, vodil seznam knjig, ki jih še želi prebrati, in podoživel zgodbe glavnih književnih junakov. Vse na enem mestu. 

Osebna rast in bralni napredek


Bralec bo z bralnim dnevnikom izboljšal svojo tehniko branja, pisanja in izražanja. Z rednim bralnim treningom bo krepil pozornost, izboljšal koncentracijo, širil besedni zaklad, razvijal jezikovni in intelektualni razvoj, širil obzorje. Ob tem pa bosta rastli tudi motivacija in želja po branju ter nadaljnjem odkrivanju bralnega sveta.

Zabava in navdih


Bralni dnevnik je lahko zabavni ustvarjalnik, ki bralca vodi skozi naloge poustvarjanja, risanja in pisanja, lahko pa služi kot navdih za prijatelje. Če je bila knjiga bralcu všeč, jo zapiše na seznam knjig, ki jih bo priporočil prijateljem v branje. Lahko pa ga spodbudi, da bo raziskal literarni opus avtorja, katerega slog pisanja mu je všeč, in prebral še kakšno njegovo delo.

Dnevnik vsebuje:

  • vprašanja in naloge, ki bodo otroku v pomoč za poglobljeno branje,
  • prostor za zapisovanje najljubših misli iz knjig;
  • knjižno polico, v katero bo vpisal naslove prebranih knjig,
  • prostor, kamor bo vpisal svoje bralne cilje,
  • prostor za seznam knjig, ki jih še želi prebrati in ki jih priporoča prijateljem,
  • koledarček za vodenje branja,
  • bralni bingo za popestritev branja. 

V trgovino