Otroški bralni dnevnik “Sanje”

14,90 

Otroški bralni dnevnik je namenjen otrokom od 8. do 14. leta starosti. Z njim mladi bralec širi svoj besedni zaklad, razvija jezikovni in intelektualni razvoj, bogati domišljijo in širi obzorje na različnih področjih znanja.

Opis

Bralni dnevnik je namenjen otrokom od 8. do 14. leta starosti. Glavni namen bralnega dnevnika je motiviranje otroka k poglobljenemu branju. Otrok si na začetku uporabe bralnega dnevnika postavi bralne cilje, ki jih po enem letu analizira. Naloge in vprašanja ga spodbujajo k razmišljanju o glavnem junaku, njegovih lastnostih in dejanjih. Prepoznava glavne in stranske književne osebe, dogajalni čas in prostor, obnavlja prebrano, poustvarja zgodbo. Vodi dnevni koledarček branja. Išče druga literarna dela istega avtorja, katerega slog pisanja mu je všeč, ali druga literarna dela s podobno temo. Ob vsem tem pa širi svoj besedni zaklad, razvija jezikovni in intelektualni razvoj, bogati domišljijo in širi obzorje na različnih področjih znanja.

❤️ Otroški bralni dnevnik ima 32 strani. Uporabljene so velike tiskane črke.

❤️ Bralni dnevnik bo lahko vedno z bralcem, saj ima priročen A5-format.

❤️ Vsebuje pripravljene naloge za 10 prebranih knjig.

❤️ Bralni dnevnik motivira otroke za poglobljeno branje.

❤️ Gre za samostojni izobraževalni pripomoček, ki lahko pomaga otroku pri pripovedovanju literarnih del za domače branje in bralno značko.

❤️ Otrok v dnevnik zapisuje doživetja, riše, ustvarja.

❤️ Izdelan je v Sloveniji.

 

Več o izdelku …